Doelstellingen

Doelstelling

De vereniging heeft als doel: een positieve bijdrage te leveren aan het algemeen belang en de leefbaarheid in de woonkern Goudswaard, inclusief buitengebied, te verbeteren. Ook heeft de vereniging als doel om de communicatie met de gemeente Korendijk te verbeteren. Dit doen we voor alle inwoners van de kern.

Lidmaatschap

De vereniging bestaat uit inwoners vanuit de kern Goudswaard en het buitengebied. Lid worden kan voor €5,00 per gezin. Meld je HIER aan.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit, een voorzitter, secretaris en een penningmeester.